Suomen Paikallismediat Oy:n (SPM) liiketoimintajohtajaksi on 2.1.2019 alkaen nimitetty Salon Seudun Sanomat Oy:n paikallislehtien myyntijohtaja Sari Kuusinen. Hän hoitaa työtä oman toimensa ohella. Toimitusjohtaja Outi Saarinen siirtyy sivuun omasta pyynnöstään.

– Sari Kuusinen toimi aiemmin SPM Oy:n toimitusjohtajana, ja on sen jälkeen toiminut aktiivisesti SPM:n markkinointityöryhmässä sekä ollut keskeisesti mukana kehittämässä uusia tuotteita ja edistämässä niiden myyntiä. Sari tuntee SPM:n ja sen uudet tuotteet sekä asiakkuudet, joten hän pystyy samantien jatkamaan SPM:n myyntiä ja toimintaa ilman, että vetäjän vaihdos aiheuttaisi katkoja toimintaan, sanoi SPM Oy:n hallituksen puheenjohtaja Arto Henriksson. 

Sari Kuusinen aloitti 2.1.2019 Suomen Paikallismediat Oy:n liiketoimintajohtajana.

– Kiitämme Outia hänen panoksestaan SPM:n uusien tuotteiden toteutuksessa ja myynnissä sekä toivotamme hänelle menestystä uusissa haasteissa.

Samalla SPM Oy uudistaa muutenkin organisaatiotaan. Loimaan Lehden asiakaspalvelusta vastaava Eija Kärkäs hoitaa jatkossa oman työnsä ohella SPM:n määräinliikenteen, tarjouspyynnöt ja laskutuksen. Hänen varahenkilönään toimii Loimaan Lehden myyntipäällikkö Veli-Matti Knuuti.

SPM:n viestintää hoitaa jatkossa oman työnsä ohella Loimaan Lehden päätoimittaja Kati Uusitalo joka on toiminut SPM:n markkinointityöryhmässä sen perustamisesta lähtien.

Suomen Paikallismediat Oy on kahtena viime vuonna kehittänyt ja toteuttanut uudenlaisia mediatuotteita. Niiden avulla pitkään jatkunut liikevaihdon alenema saatiin jo viime vuonna kääntymään kasvu-uralle.

Yli sadan paikallislehden yhteiset teemaliitteet ovat tuoneet uusia asiakkuuksia sekä uutta rahaa sekä SPM:lle että paikallislehdille.

– Tuotekehitystä teemme jatkossakin koko ajan. Kasvun mahdollisuuksia on. Tutkimustenkin mukaan paikallislehtien asema on vahva ja niitä arvostetaan. Sitä viestiä kuulemme asiakkailtakin, liiketoimintajohtaja Sari Kuusinen toteaa.

SPM on yhdessä Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen (PPY) sekä Sanomalehtien liiton paikallislehtijaoston kanssa kampanjoinut aktiivisesti suomalaisen paikallislehdistön ja sen vahvuuksien tunnettuuden lisäämiseksi eri sidosryhmien ja valtakunnallisten asiakkaiden keskuudessa.

– Kiitokset isolle joukolle aktiivisia paikallislehti-ihmisiä. Paikallislehtien tunnettuuden lisääminen yhteistyössä on elintärkeää sekä paikallisen että valtakunnallisen myynnin tukemiseksi. Olemme iso yhdessä, SPM-viestinnästä vastaava Kati Uusitalo sanoo.

 

Suomen Paikallismediat Oy on tilattavien paikallislehtien yhteisesti omistama valtakunnallinen myyntiyhtiö, joka tarjoaa jäsenilleen myös koulutusta sekä tietoa paikallislehdistä myynnin tueksi. SPM Oy:llä on 132 jäsenlehteä ja tavoitamme printissä ja verkossa lähes pari miljoonaa suomalaista.

Lisätietoja:

Arto Henriksson, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Paikallismediat Oy, puh. 0400 600 608, arto.henriksson@lovari.fi

Sari Kuusinen, liiketoimintajohtaja, Suomen Paikallismediat Oy, puh. 040 5390 969, sari.kuusinen@paikallismediat.fi

Kati Uusitalo, viestintä, Suomen Paikallismediat Oy, puh. 050 555 7526, kati.uusitalo@paikallismediat.fi