”Hundra finländska lokaltidningar har i en unik satsning gått samman om en gemensam annonsbilaga som publiceras vecka 45 och 46. Bakom satsningen står Suomen Paikallismediat (”Finlands lokalmedia”) som är ett säljbolag som ägs av 133 lokaltidningar. Temat för bilagan är det finska jordbruket och dess produkter. ”Satsningen är historisk även i bemärkelsen att tidningarna gjort eget lokalt annonsmaterial samt journalistiskt innehåll på temat”, säger företagets vd Outi Saarinen till Analysbrevet. Enligt henne har gensvaret varit gott: ”Till det roliga hör att vi fått med annonsörer som tidigare inte haft något samarbete med lokalpressen”. Nya liknande satsningar planeras redan för 2018.”